Schrijf je in voor onze evenementen

Schrijf in

Ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Vacature jongerenbegeleider West4Youth

  Vacature jongerenbegeleider West4Youth

Havenzate vzw is partner binnen het sectoroverschrijdende samenwerkingsproject west4Youth. Daarvoor zoeken we een jongerenbegeleider met  affiniteit en expertise in de begeleiding van mensen met een beperking.

Ben je iemand die graag met mensen aan de slag gaat in hun eigen vertrouwde omgeving? Dan ben jij misschien wel de outreachende hulpverlener die we zoeken!

Je bouwt aan een vertrouwensrelatie om de vraag en ondersteuningsnoden van de cliënt helder te krijgen om dan naadloos over te gaan in een begeleidingstraject. Dit doe je aan huis, tijdens een wandeling op straat, park of andere plaatsen… Kortom, op de plaats waar het voor de cliënt vertrouwd is.

Je bouwt actief mee aan een ondersteunend (sociaal en/of professioneel) netwerk met en voor de cliënt als antwoord op deze noden.

Jouw opdrachten

 • Je geeft vorm aan een integraal welzijnstraject van kwetsbare jongeren (18-30 jaar) die omwille van een meervoudige en complexe problematiek onvoldoende aansluiting vinden bij het huidig aanbod van hulp- en dienstverlening (binnen verschillende sectoren).
 • Het integraal welzijnstraject focust zich zowel op het verbeteren van de leefsituatie van jongeren (herstelgericht werken) als op het activeren van de jongeren richting arbeidsmarkt.
 • Je waarborgt de continuïteit van de hulp- en dienstverlening voor de jongere via casemanagement. Je bent een vaste vertrouwenspersoon en je het aanspreekpunt voor de jongere en zijn/haar ondersteund netwerk. Je bent in staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen met moeilijk te bereiken jongeren. Je slaat een brug tussen formele en informele zorgsystemen, coördineert en volgt de uitvoering van het integraal trajectplan van de jongere op.
 • Je zet de jongere centraal, vertrekt vanuit de behoeften van de jongere en versterkt zijn krachten. Je geeft ruimte aan de initiatieven die vanuit de jongere komen en spreekt waardering uit voor de acties die de jongere onderneemt. Je werkt vanuit een onvoorwaardelijke relatie en een professionele nabijheid. Samen werk je aan het verhogen van zijn kansen op maatschappelijke integratie, het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie en het welbevinden op elk levensdomein. Je leert de jongere eigenaarschap nemen over zijn traject door het vergroten van de participatie, het versterken van zijn talenten, kwaliteiten, zijn zelfoplossend vermogen en het vinden van een toekomstperspectief.
 • Je maakt deel uit van een organisatie-overschrijdend team en bouwt mee aan een samenwerkend en verbindend partnerschap. Je deelt kennis en expertise en wisselt ervaringen uit. Je benut de verschillende expertises, durft experimenteren en denkt in alternatieve manieren. Je werkt nauw samen met de andere jongerenbegeleiders in functie van de hulpvragen van de jongere.

Jouw profiel

 • Je legt snel nieuwe professionele contacten binnen en buiten de organisatie om je begeleidingsdoelstellingen te bereiken.
 • Je hebt een bijzondere affiniteit voor mensen met een beperking, naast basiskennis omtrent de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële hulpverlening, thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding, opvoedingsondersteuning, kansarmoede,…
 • Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties.
 • Je hebt een bachelor in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen. Je uitvalsbasis is Veurne.
 • Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering.
 • Werkbreuk: 50% bij WestForYouth en dit kan, voor een bespreekbaar aantal uren, aangevuld worden met een tewerkstelling in Havenzate. (ondersteuningscentrum voor mensen met een beperking – Noordstraat 136, 8630 Veurne). Je werkt minimum 1 avond per week tot 19u.

Solliciteren kan t.e.m. 31/07/2022. Stuur je brief en cv per mail aan: personeelsdienst@havenzate.be en directie@havenzate.be Extra info kan verkregen worden bij Stefanie Leempoels (Coördinator West4Youth) via mail stefanie.leempoels@cawcentraalwestvlaanderen.be of via het telefoonnummer: 0491/62 72 00

 

Deel op