Schrijf je in voor onze evenementen

Schrijf in

Ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Algemeen

 • opvang en begeleiding in de dagdagelijkse domeinen van het leven, namelijk woonondersteuning
 • ruim aanbod van dagactiviteiten, namelijk dagondersteuning
 • individuele psycho sociale begeleiding, namelijk orthopedagogische ondersteuning, sociale ondersteuning
 • organisatie en opvolging van de externe medische en paramedische ondersteuning
 • aanbod van begeleid werken
 • of stel zelf uw vraag en bespreek met ons uw wensen rond wonen, begeleiding, dagbesteding, praktische hulp, …

Woonondersteuning

Havenzate biedt verschillende woonvormen aan. Al naargelang de ondersteuningsvraag kan je kiezen voor permanente begeleiding of wonen met meer zelfstandigheid.

Residentieel wonen: in het hoofdgebouw van Havenzate wonen de cliënten die nood hebben aan permanente ondersteuning en zorg op alle vlakken van het dagelijks leven. In de woningen die op het domein van de vzw aanwezig zijn, verblijven de mensen die een iets zelfstandiger wonen aankunnen doch altijd onmiddellijk beroep kunnen doen op een begeleider die aanwezig is.

Inclusief wonen: de twee huizen van de vzw in Veurne, Pannestraat 197 en Noordstraat 159, en de mensen die volledig zelfstandig huren, krijgen op regelmatige basis begeleiding vanuit het ondersteuningscentrum en kunnen tevens beroep doen op de permanentie hiervan. In die laatste initiatieven kan ook beroep gedaan worden op andere diensten om specifieke ondersteuning te ontvangen ( OCMW, dienst geestelijke gezondheidszorg, poetshulp, familiehulp, thuisverpleging, enz…)

Dagondersteuning

Voor de mensen van Havenzate en ook voor personen die er beroep willen op doen, die niet kunnen werken in het regulier beschermd circuit, maar ook voor de mensen die werkloos zijn, deeltijds werken of al op pensioen zijn, organiseren wij intern dagactiviteiten of laten wij de mensen deelnemen aan activiteiten van externe organisaties.

Er is een ruime waaier van activiteiten in de verschillende ateliers: bloemschikken, kaarsen, papier, vorming, houtbewerking, enz. producten die al dan niet kunnen verkocht worden.

Er is ook de mogelijkheid om aan ‘begeleid werken’ te doen. Dit is het werken in een gewoon tewerkstellingsmilieu, onder begeleiding, waarbij één of meerdere deeltaken uitgevoerd worden gedurende een beperkt dagdeel.

Vrije tijd

Op avondmomenten en in het weekend is er het aanbod van:

 • sportactiviteiten: zwemmen, lopen, fietsen, enz.
 • uitstappen die we plannen
 • deelname aan activiteiten van andere organisaties
 • kookactiviteit
 • enz.

Vergeet niet om je op tijd in te schrijven om deel te nemen aan een activiteit.

Aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp, zogenaamde RTH

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte, handicap specifieke ondersteuning waar de persoon geen goedkeuring van het VAPH voor nodig heeft. Rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit drie vormen: individuele begeleiding, dagopvang en verblijf. Er kan gekozen worden voor één van deze vormen of voor een combinatie van deze.

Logistieke service

Er is de mogelijkheid gebruik te maken van het aanbod van de grootkeuken van Havenzate: verse maaltijden, dieetmaaltijden, …Tevens kan je bij problemen / vragen op het gebied van onderhoud woning en of appartement beroep doen op onze diensten.

Help mee

Steun v.z.w. havenzate en zijn bewoners.