Schrijf je in voor onze evenementen

Schrijf in

Ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Help mee bouwen aan de toekomst.

Om de zorg en begeleiding te organiseren moeten we beschikken over woonaccommodatie, aangepast aan de noden van personen met een handicap. De financiele middelen zijn echter beperkt en de bouwtoelaging door de overheid is onzeker.

Elke gift, schenking of engagement maakt voor ons het verschil. 
Het geeft ons de middelen om te bouwen aan bestaande en nieuwe projecten en om de begeleiding en de woonsituatie van personen met een handicap te verbeteren.

Doe een gift, financier een project, word vrijwilliger, vermeld ons in uw testament, views/public. Aarzel niet om ons te contacteren om uw plannen te bespreken.

Jouw steun maakt het verschil!

Fiscaal attest

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Je kan zo 45% van je gift terugvorderen via je belastingaangifte. Een gift van 40 euro kost dus in werkelijkheid slechts 22 euro.

Je fiscaal attest wordt automatisch per post verstuurd in het voorjaar van het jaar volgend op je gift.

Hebt u vragen?

Aarzel niet om ons te bellen van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9u00 – 17u00 op het nummer 058 31 36 93

Of stuur ons een e-mail via directie@havenzate.be

Hoe doe ik een gift?

Giften zijn mogelijk via een traditionele bankoverschrijving. Jouw gift is dan meer dan welkom op rekeningnummer BE15 3840 4492 5030. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Doe een gift

Giften zijn mogelijk via een traditionele bankoverschrijving. Jouw gift is dan meer dan welkom op rekeningnummer BE15 3840 4492 5030. De vzw is erkend door de FOD Financiën en voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Elke gift maakt voor ons het verschil. Contacteer ons voor meer info.

Word vrijwilliger

Naast de professionele ondersteuning is de inbreng van vrijwilligers een heel belangrijk aspect in de dienstverlening. De aangeboden talenten, de hulp in allerlei activiteiten, dragen bij tot een verruiming van het aanbod en verhogen het sociaal netwerk van de persoon. Contacteer ons met wat je graag wil doen, je hobby’s, views/public. en wij proberen een gepaste invulling te realiseren met de cliënt. Contacteer ons voor meer info.

Financier een project

Ga een concreet engagement aan om een kamer of ander gedeelte van het project ( vb. een atelier, een kamer) volledig te financieren. Contacteer ons voor meer info.

Organiseer een actie

Elke actie is een gelegenheid om ons te steunen. Betrek ons bij uw bedrijfsfeest en of andere gelegenheid of feestelijkheid ( bv. huwelijksverjaardag, …) door de attenties te vervangen in een bedrag ten voordele van de vzw. Contacteer ons voor meer info.

Schenk uw nalatenschap

Met een duo legaat is het mogelijk om een deel van uw bezit aan de vzw HAVENZATE na te laten. Het is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde, doorgaans een vzw, een legaat krijgt op voorwaarde dat de vzw de successierechten van de andere begunstigde, doorgaans een particulier persoon, betaalt. Twee begunstigeden, vandaar de naam duo legaat.

Het duo legaat kan een aanzienlijke besparing aan successierechten tot gevolg hebben, zonder uw erfgenamen te benadelen en waarbij een goed doel financiële middelen ontvangt. Voor informatie en voorwaarden, raadpleeg best uw notaris.

Vriendenkring Havenzate

Om de bouwprojecten en de werking te verzekeren werd de ‘VRIENDENKRING HAVENZATE’ opgericht eind 2015, als alternatieve broodnodige financiering. De noodzaak voor een bijkomend financieringsfonds voor de vzw is duidelijk om de continuïteit te verzekeren en de vzw te voorzien van een werkingskapitaal. Trouwens de vzw is volledig autonoom, is niet afhankelijk van een andere ‘moedervoorziening’.

Er wordt op zoek gegaan naar maatschappelijk engagement in de regio. Het is de ambitie om personen, bedrijven, organisaties, patrimoniumfondsen, service clubs die de vzw een warm hart toedragen, samen te brengen. De vraag is zich te engageren om een substantieel bedrag te geven, minimaal 25.000 euro, hetzij door een éénmalige storting, hetzij door meerdere stortingen gespreid over een aantal jaren. Voor elke storting zal een fiscaal attest afgeleverd worden.

Er is ondertussen het engagement van een 15 tal donoren en wij hopen dat u er ook bijkomt. Contacteer de voorzitter, de heer Luc Decramer, tel 0495 20 12 49. voor meer informatie. Met investeren creëer je tewerkstelling, met filantropie creëer je levenscomfort voor mensen, met de ‘VRIENDENKRING HAVENZATE’ creëer je beide.

Heb je zelf nog andere ideeën om ons te helpen?

Wij zijn benieuwd naar uw voorstel die financiële inbreng bijkomt. Contacteer ons en deel uw ideeën.

De vzw is erkend door de FOD Financiën om fiscale attesten af te leveren bij giften aan de vzw.