Schrijf je in voor onze evenementen

Schrijf in

Ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Info over opname, verblijf en begeleiding.

We richten ons tot volwassen personen met een verstandelijke handicap. De persoon moet in het bezit zijn van een geldige beslissing van een persoonsvolgend budget (PVB) toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Indien je graag wil weten welke ondersteuning bij je past, of wil je over de gewenste ondersteuning een gesprek neem dan contact op met Anja Desaever van de sociale dienst.

Anja Desaever:
socialedienst@havenzate.be
T 058 313 693

 

Privacy beleid Havenzate vzw.

​ 

1.     ​​Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren of uiteindelijk wissen.

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. Dit privacy beleid is van toepassing op de bezoekers van onze website en onze leveranciers. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is op onze website te vinden (https://havenzate vzw).

 

1.1.      Wie verwerkt jullie gegevens?

Havenzate vzw gevestigd in de Noordstraat 136 te 8630 Veurne en ondernemersnummer 0407.671.895 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Je kan ons bereiken op dit adres of via secretariaat@havenzate.be. Havenzate vzw heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je altijd op de bovenstaande coördinaten bereiken.

 

1.2.      Jouw recht op privacy

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VZW Havenzate en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit laatste geval kan je ons vragen om de persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen.

Ga je met ons niet akkoord dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar je ook een klacht kan neerleggen. De contactgegevens zijn Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32 2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be.

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag op het adres Noordstraat 136 te 8630 Veurne of via het e-mailadres secretariaat@havenzate.be

 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

 

2.     Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken

2.1.      Havenzate vzw moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op: fiscaal recht, handelsrecht, de GDPR. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

 

2.2.      Havenzate vzw moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Om je als leverancier een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies. 

 

2.3.      Havenzate vzw vraagt jouw toestemming

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief geef je impliciete toestemming om informatie over onze werking te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat altijd een mogelijkheid om uit te schrijven.

Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je hierboven.

 

 

3.     Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

3.1.      Van onze leveranciers  

Havenzate vzw verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij onze leveranciers. Om jou te contacteren en te identificeren verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, GSM nummer, taal, e-mailadres, IP-adres, cookies, bankrekeningnummer.

 

3.2.      Cookies  

Havenzate vzw maakt op haar website enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt en om jou een goed functionerende website aan te bieden.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

 

4.     Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

4.1.      Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens alleen met de personen die onze toestemming hebben gekregen en indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Havenzate vzw werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en organisatorisch vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

 

4.2.      Havenzate vzw geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

4.3.      We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Havenzate vzw gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. 

De persoonsgegevens van onze leveranciers bewaren we 10 jaar.

 

Vacature opvoeder/ begeleider

27/06/2024

Wij zoeken een begeleider die ons team komt versterken. Dit voor de cliënten die nood hebben aan permanente ondersteuning en… Lees meer