Schrijf je in voor onze evenementen

Schrijf in

Ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Officiële opening van de nieuwbouw Havenzate

Havenzate vzw. staat voor vernieuwing en nieuwe dynamiek

Iedere Veurnenaar kent Havenzate, want Havenzate maakt deel uit van het patrimonum van
De Stad Veurne.

De vzw. Havenzate werd opgericht door Lions Club de Panne Westkust in 1970, maar de eigenlijke activiteiten konden pas opgestart worden in 1983 na het bekomen van de nodige erkenningen als tehuis voor personen met een mentale handicap.
Op vandaag is Havenzate vzw uitgegroeid tot een volledig autonoom ondersteuningscentrum voor 65 volwassen personen met een mentale handicap onder de algemene leiding van dhr. Pierre-Paul Bloeyaert en dit sinds zijn stichting.
Zo biedt Havenzate verschillende woonvormen aan met individuele- en groeps-begeleiding, dagondersteuning, vrije tijdsbesteding en logistieke ondersteuning door een team met 44 medewerkers en enkele vrijwilligers.
Al naargelang de ondersteuningsvraag kan je kiezen voor permanente begeleiding of wonen met meer zelfstandigheid.

Het aanbod van de dienstverlening bestaat uit diverse ondersteunings pakketten, naargelang de persoonlijke behoeften.
In het hoofdgebouw wonen de bewoners die nood hebben aan permanente ondersteuning en zorg op alle vlakken van het dagelijks leven.In de vissershuisjes op het domein van de vzw, verblijven de mensen die een iets zelfstandiger wonen aankunnen.
Het inclusief wonen in twee huizen midden in de stad Veurne en de mensen die volledig zelfstandig huren krijgen op regelmatige basis begeleiding vanuit het ondersteuningscentrum.
Havenzate biedt ook dagondersteuning aan mensen die niet kunnen werken in het regulier beschermd circuit ,
maar ook aan mensen die werkloos zijn of reeds op pensioen zijn.

 

 

Het hoofdgebouw daterend uit 1938, voormalig moederhuis (in de volksmond gekend als “moederhuis van madame sigaar”), werd in juni 2016 afgebroken. De geplande einddatum van de huidige bouwwerken is voorzien voor eind maart 2018. Op dat moment zal het hoofdgebouw over 18 gloednieuwe kamers beschikken voor de opvang van personen met een handicap. Tevens zijn er een drietal leefruimten, dagateliers / ontspanningsruimten beschikbaar en dit in een zeer aantrekkelijke tuinomgeving. Gezien er gedacht werd aan ‘levenslang’ wonen, zijn alle ruimtes rolstoeltoegangkelijk en kwaliteitsvol ingericht.
Maar daarnaast kunnen de lokalen de mogelijkheid bieden om dagactiviteiten aan te bieden.
Ze kunnen daar flexibel op intekenen, kunnen keuzes maken,….Voorbeelden van ateliers met dagactiviteit zijn onder ander bloemschikken, houtbewerking, schilderen, kaartjes maken, semi werk, vorming, sport, enz…
We staan klaar om individueel en op maat een uitgewerkt programma aan te bieden aan wie erom vraagt.
Met deze realisatie is een volgende stap gezet in de vernieuwing van het woonaanbod, vervolg is dat de woningen zullen aangepakt worden. We zullen verder werken aan een aantrekkelijk gelegen geheel midden het woongebied Karpel-Spieker-Kwinte ( trouwens de namen van onze leefgroepen), en van de sportaccommodatie van de stad waarvan we ook gebruik maken.

GEEN BANDWERK maar BINDWERK .

Tijdens de bouwwerken verblijven een 16 mensen tijdelijk in de locatie van het voormalig rust en verzorgingstehuis Clep in Alveringem. De huur hiervoor is tevens een bijzondere zware kost voor de vzw.

Het kostenplaatje van de nieuwbouw bedraagt 2.750.000 euro en betekent een zware financiële inspanning voor de vzw. Een bouwdossier hiervoor werd in maart 2013 ingediend conform de verplichte richtlijnen van de voogdijadministratie voor betoelaging maar kreeg tot op heden geen financiële goedkeuring, vanwege
besparing door de overheid!

 

Voor het eerst in zijn geschiedenis moet Havenzate beroep doen op een lening bij de bank .
In de marge van de nieuwbouwproject werd daarenboven een “ VRIENDENKRING HAVENZATE “ opgericht
om bijkomende middelen te generen.
Daarbij werd er op zoek gegaan naar maatschappelijk engagement in de regio : naar bedrijven, mensen, patrimoniumfondsen en service- clubs die filantropisch geëngageerd zijn en Havenzate een warm hart toedragen. Hen is gevraagd zich te engageren om een substantieel bedrag te schenken hetzij door een éénmalige storting of door meerdere stortingen gespreid over maximum 5 à 10 jaar waarbij telkens een fiscaal attest wordt afgeleverd. Dit engagement, verbintenis, hebben reeds een 15-tal mensen genomen, en wij hopen dat u er ook bij aansluit.

Met investeren creëert men jobs, met filantropie creëert men levenscomfort, met de vriendenkring Havenzate beide !

Voor alle inlichtingen: neem contact via. directie@havenzate.be. of bezoekt onze website: www.havenzate.be

Sinds jaar en dag kan de vzw rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Lions Club Westkust. Daarom worden er jaarlijks een drietal events ingericht zoals :

Op paasmaandag 2 april 2018 gaat het jaarlijks PAASCONCERT door in de O.L.V. Ter Duinenkerk te Koksijde.
De LIONS WESTKUST GOLFCHALLENGE op Golf ter Hille op zaterdag 1 september.
Ten slotte ONKURKT de wijndegustatie in de Peugoet garage te Veurne op zaterdag 13 oktober.
Uw aanwezigheid op een of meerdere van deze activiteiten betekent een warme ondersteuning van het project Havenzate.

 

 

Schrijf je hier in voor dit evenement:

Inschrijven

Deel op